Αξιοποίηση της Πληροφορικής στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Θεματικοί Άξονες:

1. Πολυμέσα Εκμάθηση του Photoshop και του video editing με το Premiere τα οποία είναι απαραίτητα εργαλεία για τη δημιουργία πολυμεσικών εφαρμογών. Εκμάθηση λήψης video και μορφότυπων αποθήκευσης.

2. Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Το School Press ως εργαλείο δημιουργίας, επικοινωνίας, συνεργασίας, διάχυσης και καινοτομίας στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Σκοπός της παρούσας εκπαιδευτικής δραστηριότητας είναι να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι το ψηφιακό εργαλείο School Press του ΠΣΔ προκειμένου να μπορούν να δημιουργήσουν οι ίδιοι ένα ψηφιακού περιοδικό ή εφημερίδα Περιβαλλοντικού Περιεχομένου, αξιοποιώντας το δημιουργικό, συνεργατικό και επικοινωνιακό χαρακτήρα του εργαλείου.

3. Προγραμματισμός Αξιοποίηση του Scratch στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

4. Συγγραφή εργασιών με αξιοποίηση λογισμικών ΤΠΕ Στο μάθημα διδάσκονται οι βασικοί κανόνες, οι τεχνικές γραφής και τα γλωσσικά μέσα που απαιτούνται με στόχο τη συγγραφή ακαδημαϊκών εργασιών (π.χ. στην περιβαλλοντική εκπαίδευση) με αξιοποίηση λογισμικών ΤΠΕ (Mendeley, Scribbr, RescueTime, ResearchGate, Grammarly, ReciteWorks, github κ.α.). Παρουσιάζονται ο στόχος, οι αρχές της επιστημονικής γραφής, τα είδη κειμένων και η χρήση παραθεμάτων και βιβλιογραφικών παραπομπών. Επίσης, παρουσιάζονται και επεξηγούνται τα στάδια οργάνωσης, σχεδιασμού και δομής της εργασίας ως προς το περιεχόμενο, τη μορφή και το ύφος. Θα γίνονται πρακτικές ασκήσεις.

5. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Εκμάθηση των δυνατοτήτων και εξοικείωση με περιβάλλον εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

https://bit.ly/32vZwcd

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...