Τελευταία άρθρα (Ιστολόγιο)

Μαθαίνω για τον κορονοϊό στο σπίτι

Ψηφιακά διδακτικά σενάρια, σχέδια μαθημάτων και ψηφιακό υλικό με δραστηριότητες που σχετίζονται με τον κορονοϊό ομαδοποιημένα ανά τύπο σχολείου στους παρακάτω υπερσυνδέσμους. Το ψηφιακό υλικό διαμορφώθηκε από εκπαιδευτικούς της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. https://bit.ly/34ZKpHI

On -line η ιστοσελίδα!

Σήμερα 26 Μαρτίου 2020 ενεργοποιήθηκε η σελίδα των Πόλων Εκπαιδευτικής Καινοτομίας της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας. Θα είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: http://pektpe.xyz Καλή αρχή