Πληροφορίες

Πόλοι Εκπαιδευτικής Καινοτομίας Τ.Π.Ε.

Δομή των Πόλων Εκπαιδευτικής Καινοτομίας Τ.Π.Ε. (ΠΕΚΤΠΕ)

Οι πόλοι είναι δράσεις της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας (http://dmaked.pde.sch.gr/). Συντονίζονται ως προς την παιδαγωγική τους διάσταση από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής του ΠΕΚΕΣ Δυτ. Μακεδονίας και διοικητικά υπάγονται στον Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας. Οι πόλοι δημιουργήθηκαν μετά από πρόταση της Π.Δ.Ε. Δυτ. Μακεδονίας και έγκριση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Σ. Ζαχαράκη.