Μαθαίνω για τον κορονοϊό στο σπίτι

Ψηφιακά διδακτικά σενάρια, σχέδια μαθήμάτων και ψηφιακό υλικό με δραστηριότητες που σχετίζονται με τον κορονοϊό ομαδοποιημένα ανά τύπο σχολείου στους παρακάτω υπερσυνδέσμους. Το ψηφιακό υλικό διαμορφώθηκε από εκπαιδευτικούς της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Νηπιαγωγείο

Δημοτικό

Γυμνάσιο

Λύκειο