Π.Ε.Κ.-Τ.Π.Ε. Γρεβενών-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε μαθητές Δημοτικού για συμμετοχή σε κύκλο μαθημάτων ρομποτικής

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, αξιοποιώντας τον Πόλο Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Τεχνολογίας, Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Π.Ε.Κ.-Τ.Π.Ε.) Γρεβενών, θα υλοποιήσει εργαστήριο ρομποτικής για μαθητές Δημοτικού της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

Στόχος του εργαστηρίου αποτελεί η  καλλιέργεια της υπολογιστικής και αλγοριθμικής σκέψης  και η ανάπτυξη δεξιοτήτων για την επίλυση προβλημάτων. Ο παραπάνω στόχος θα επιτευχθεί με ποικίλες δραστηριότητες που θα περιλαμβάνουν δημιουργία κατασκευών LEGO και  Microbit  και προγραμματισμός των συγκεκριμένων κατασκευών με τη βοήθεια κατάλληλου λογισμικού (WeDo και WeDo 2.0 της LEGO, Microbit και Scratch).

Ενημερωτικό Δελτίο

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Επικοινωνία – Πληροφορίες : pektpegre@gmail.com

Λιάμπα Θεοδούλα – Μωϋσιάδης Βασίλης

Εκπαιδευτικοί Πληροφορικής ΠΕ 86

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...