Επιμορφωτικό εργαστήριο (Workshop) “Embedding QR codes in the fairytale”

Την Δευτέρα 24 Μαΐου 2021, ο Πόλος Εκπαιδευτικής Καινοτομίας ΤΠΕ Φλώρινας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας παρουσίασε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ (2018-1-EL01-KA229-048001_1) που διενεργείται από το 5ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας, το επιμορφωτικό εργαστήριο (Workshop) “Embedding QR codes in the fairytale”. Το εργαστήριο αφορούσε την δημιουργία, σχεδίαση, κωδικοποίηση και εισαγωγή QR Codes σε έγγραφα κειμένου, με σκοπό να εμπλουτιστούν οι πληροφορίες που αναγράφονται. Η παρουσίαση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του προγράμματος, “European Cultural Treasures, where the past meets the future” (www.eurocultreas.eu).

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...