Κατηγορία: Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση

Δυνατότητες αξιολόγησης ΕξΑε

Οι Πόλοι Εκπαιδευτικής Καινοτομίας ΤΠΕ (pektpe.xyz) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας παρουσιάζουν τρία σύντομα εκπαιδευτικά βίντεο, καλών πρακτικών αξιοποίησης στις πλατφόρμες η-τάξη, Webex, e-me για την αξιολόγηση μαθητών/-τριών με σκοπό να υποστηριχθούν οι...

Καλές πρακτικές σύγχρονης ΕξΑε στην πλατφόρμα Webex

Οι Πόλοι Εκπαιδευτικής Καινοτομίας ΤΠΕ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας παρουσιάζουν, σε ένα σύντομο εκπαιδευτικό βίντεο, καλές πρακτικές σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.Το βίντεο δημιουργήθηκε με βάση τις πλέον χρηστικές τακτικές διαχείρισης ήχου και...

Υποστήριξη εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Καθημερινή υποστήριξη με τη μορφή helpdesk στις πλατφόρμες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που προτείνονται από το ΥΠΑΙΘ, δηλαδή e-class, e-me, webex κ.λπ. στα παρακάτω παρακάτω emails: pektpegre@gmail.compektpekas@gmail.compektpekoz@gmail.compektpeptol@gmail.compektpeflo@gmail.com

Μαθαίνω για τον κορονοϊό στο σπίτι

Ψηφιακά διδακτικά σενάρια, σχέδια μαθημάτων και ψηφιακό υλικό με δραστηριότητες που σχετίζονται με τον κορονοϊό ομαδοποιημένα ανά τύπο σχολείου στους παρακάτω υπερσυνδέσμους. Το ψηφιακό υλικό διαμορφώθηκε από εκπαιδευτικούς της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. https://bit.ly/34ZKpHI